Hakkında

 

Misyon Ve Vizyon


 

 

ÖZÜLKÜ

Eğitim araştırmalarında küresel ölçekte tanınan ve öğretmen yetiştirmede tercih edilen tek fakülte olmak.

ÖZGÖREV

İnsancıl ve bilimsel bir anlayışla; eğitim alanında uluslararası nitelikte araştırmalar yaparak, ülkemizin ve dünyamızın sorunlarına duyarlı, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı üstün bilgi ve becerilere sahip öğretmenler yetiştirmek.

H&H Color Lab